Švietimo veiklų organizavimas Spausdinti

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. ADV-917 „Dėl veiklų Savivaldybės švietimo įstaigose organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.“


Kupiškio r. vaikų lopšelio-darželio "Obelėlė" direktoriaus 2020 gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-43 "Dėl ugdomųjų veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2020 m. gruodžio 9 d."