Spausdinti

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1.
Laima Vaidilienė muzikos mokytoja aukštasis muzikos mokytoja metodininkė
2.
Vitalija Vaitiekūnaitė
mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) aukštasis 
auklėtoja metodininkė
3.
Virginija Jurevičienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis auklėtoja metodininkė
4.
Rasa Jurikienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
5.
Elida Kunigonienė 
mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis vyresnioji auklėtoja
6.
Nida Kučinskienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
7.
Regina Petrikienė
mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) aukštasis
auklėtoja metodininkė
8.
Rima Simanavičienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
9.
Dalia Notkuvienė
mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis mokytoja
10.
Daiva Mieldažienė
mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis mokytoja
11.
Rasa Aukštikalnienė
mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialus vidurinis
mokytoja
12.
Jurgita Žitkevičiūtė
mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis
mokytoja
13.
Laura Adomėlė logopedė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis mokytoja, vyresnioji logopedė
14.
Solveiga Puišienė
logopedė aukštasis logopedė


Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ nepedagoginiai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.
Birutė Jankauskienė
mokytojo padėjėja
2. Dalia Balienė slaugytoja, dietistė
3. Danutė Januškienė virėja
4. Danutė Skardžiuvienė virėja
5. Violeta Mikėnienė ūkvedė, sandėlininkė
6. Jūratė Dalebienė auklėtojo padėjėja
7. Elena Raudonienė auklėtojo padėjėja
8. Audronė Čiurlienė auklėtojo padėjėja
9. Zita Varnauskienė auklėtojo padėjėja
10. Danutė Žiaunienė auklėtojo padėjėja
11. Rita Valmienė auklėtojo padėjėja
12. Jovita Raukštienė
auklėtojo padėjėja
13. Danguolė Leišienė skalbėja
14. Svetlana Jakutienė
valytoja
15. JKristina Aleknaitė-Stanienė
kiemsargė
16. Marius Trečiokas statinių priežiūros darbininkas
17. Erikas Jurevičius statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
Atnaujinta Pirmadienis, 27 Rugsėjis 2021 14:30