logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 27 svečius online

Pradžia Darbo užmokestis
PDF Spausdinti

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Informacija apie darbo užmokestį
(vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis)

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur mėn.)
2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
Administracija (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui)
2 2085
2454
Mokytojas
11
1476
1595
Auklėtojo padėjėjas 7
835
939
Virėjas 2 848
950
Logopedas
2 443
558
 

 

Įstaigos interneto svetainės srityje „Informacija apie darbo užmokestį“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių (užimančių) vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas (pareigybes), šių pareigų (pareigybių) pavadinimai ir šias pareigas einančių (pareigybes užimančių) darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 02 Birželis 2022 11:28
 

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.