logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 12 svečius online

Pradžia Darbo grupės
PDF Spausdinti

PATVIRTINTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-49

1.    Darželio įvaizdžiui formuoti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai :   Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

2.    Ryšiams su visuomene palaikyti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo.

3.    Darželio interjero tvarkymui:
Pirmininkas – Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) ;
Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Danguolė Leišienė, skalbėja.

4.    Darželio aplinkos tvarkymui:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai:  Violeta Mikėnienė, ūkvedė.
Rita Valmienė, auklėtojo padėjėja;
Erikas Jurevičius, darbininkas;
Danguolė Leišienė, skalbėja;
Kristina Aleknaitė-Stanienė, kiemsargė.

5.    Mokytojų atestacijos komisija:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) ;
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Rita Molienė, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Jurgita Trifeldienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

6.    Savišalpos fondo grupė:
Pirmininkas – Rima Simanavičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Žiaunienė, auklėtojo padėjėja.

7.    Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorius – Rima Simanavičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Laura Adomėlė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė;
Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė;
Solveiga Puišienė, logopedė.

8. Darželio laikraščio „Žinios iš „Obelėlės“ redakcija:
Redaktorius: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

9. Viešųjų pirkimų komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Nariai: Elena Raudonienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Januškienė, virėja;
Danutė Skardžiuvienė, virėja.

10. Viešųjų pirkimų organizatorius:
Violeta Mikėnienė, ūkvedė.

11. Neblaivumo darbe prevencijos komisija:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė;
Zita Varnauskienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Januškienė, virėja.

12. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai:
Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

13. Sveikos gyvensenos koordinavimo grupė:

Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai – Rima Simanavičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) ;
Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė;
Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Dalia Notkuvienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

14. Materialinių vertybių užpajamavimo ir nurašymo komisija:
Pirmininkas – Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.
Nariai: Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Laura Adomėlė,  mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė;
Danutė Skardžiuvienė, virėja.

15. Inventorizacijos atlikimo komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Nariai: Dalia Notkuvienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Svetlana Jakutienė, valytoja.

16.      Komisija Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos  1,2% GPM lėšoms kontroliuoti:
Pirmininkas – Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Sekretorius – Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Nariai: Violeta Mikėnienė, ūkvedė;
Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.

17.      Emocinės sveikatos ugdymo ir tausojimo koordinavimo grupė:

Pirmininkas  - Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Laura Adomėlė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

18.     Vaikų  saugaus  elgesio  ir  savisaugos  įgūdžių   ugdymo koordinavimo grupė:
Pirmininkas – Regina Petrikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Laura Adomėlė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė;
Jurgita Žitkevičiūtė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

19.     Etnokultūrinio ugdymo grupė:
Pirmininkas – Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo).
Nariai: Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Daiva Mieldažienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

20.      Sporto būrelio vadovas –  Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

21.      Muzikavimo būrelio vadovas –  Laima Vaidilienė, muzikos  mokytoja.

22.      Dailės ir rankų darbų būrelio vadovas – Virginija Jurevičienė,  mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

23.      Duomenų apsaugos pareigūnas
– Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.

24.    Darbo taryba:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Sekretorius – Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Narys – Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

25. Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Nariai: Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Danguolė Koženiauskienė, direktorė;
Danutė Januškienė, virėja;
Violeta Mikėnienė, ūkvedė, sandėlininkė;
Audronė Čiurlienė, auklėtojo padėjėja;
Jovita Raukštienė, auklėtojo padėjėja.


Atnaujinta Pirmadienis, 27 Rugsėjis 2021 14:41
 

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.