logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 7 svečius online

Pradžia Darbo grupės
PDF Spausdinti

Darželio strateginio plano, metinių veiklos planų priemonių įgyvendinimui, ilgalaikių ugdomųjų ir ūkinių veiklų įgyvendinimui, kitiems svarbiems uždaviniams spręsti Darželio direktorius įsakymu sudaro pastovias darbo grupes,  skiria įvairių veiklų organizatorius.


1.    Darželio įvaizdžiui formuoti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai :   Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Vanda Valiaugienė, auklėtoja;
Elida Kunigonienė, auklėtoja;
Nida Kučinskienė, auklėtoja;
Virginija Jurevičienė, auklėtoja.


2.    Ryšiams su visuomene palaikyti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vanda Valiaugienė, auklėtoja;
Rasa Jurikienė, auklėtoja.


3.    Darželio interjero tvarkymui:
Pirmininkas – Virginija Jurevičienė, auklėtoja.
Nariai: Vanda Valiaugienė, auklėtoja;
Elida Kunigonienė, auklėtoja;
Nida Kučinskienė, auklėtoja;
Danguolė Leišienė, skalbėja.


4.    Darželio aplinkos tvarkymui:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai:  Violeta Mikėnienė, ūkvedė.
Rita Valmienė, auklėtojo padėjėja;
Erikas Jurevičius, darbininkas;
Danguolė Leišienė, skalbėja;
Jovita Skrupskienė, kiemsargė.


5.    Mokytojų atestacijos komisija:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Virginija Jurevičienė, auklėtoja;
Vanda Valiaugienė, auklėtoja;
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Rita Molienė, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio auklėtoja;
Jurgita Trifeldienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.


6.    Savišalpos fondo grupė:
Pirmininkas – Rima Simanavičienė, auklėtoja.
Nariai: Rasa Jurikienė auklėtoja;
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Elena Raudonienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Žiaunienė, auklėtojo padėjėja.


7.    Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Laura Adomėlė, auklėtoja, logopedė.
Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Rima Simanavičienė, auklėtoja;
Dalia Balienė, slaugytoja.


8. Darželio laikraščio „Žinios iš „Obelėlės“ redakcija:
Redaktorius: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Rasa Jurikienė, auklėtoja;
Elida Kunigonienė, auklėtoja;
Vanda Valiaugienė, auklėtoja.


9. Viešųjų pirkimų komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja.
Nariai: Elena Raudonienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Januškienė, virėja;
Danutė Skardžiuvienė, virėja.


10. Viešųjų pirkimų organizatorius:
Violeta Mikėnienė, ūkvedė.


11. Neblaivumo darbe prevencijos komisija:

Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Dalia Balienė, slaugytoja;
Zita Varnauskienė, auklėtojo padėjėja.


12. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai:
Rasa Jurikienė, auklėtoja.


13. Sveikos gyvensenos koordinavimo grupė:
Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai – Rima Simanavičienė, auklėtoja;
Dalia Balienė, slaugytoja.


14. Materialinių vertybių užpajamavimo ir nurašymo komisija:

Pirmininkas – Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.
Nariai: Vitalija Vaitiekūnaitė, auklėtoja;
Vanda Valiaugienė, auklėtoja;
Laura Adomėlė, auklėtoja, logopedė.


15. Inventorizacijos atlikimo komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja.
Nariai: Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Svetlana Jakutienė, valytoja.


16.      Komisija Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos  2% GPM lėšoms kontroliuoti:
Pirmininkas – Rasa Jurikienė, auklėtoja.
Sekretorius – Vanda Valiaugienė, auklėtoja.
Nariai: Violeta Mikėnienė, ūkvedė;
Dalia Balienė, slaugytoja.


17.      Emocinės sveikatos ugdymo ir tausojimo koordinavimo gr
upė:
Pirmininkas  - Rasa Jurikienė, auklėtoja.
Nariai: Vanda Valiaugienė, auklėtoja;
Elida Kunigonienė, auklėtoja.

 

18.     Vaikų  saugaus  elgesio  ir  savisaugos  įgūdžių   ugdymo koordinavimo grupė:
Pirmininkas – Regina Petrikienė, auklėtoja.
Nariai: Laura Adomėlė, auklėtoja, logopedė;
Ingrida Stančikienė, auklėtoja.


19.     Etnokultūrinio ugdymo grupė:
Pirmininkas – Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Nariai: Nida Kučinskienė, auklėtoja;
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Virginija Jurevičienė, auklėtoja.


20.      Sporto būrelio vadovas –  Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

21.      Muzikavimo būrelio vadovas –  Laima Vaidilienė, muzikos  mokytoja.

22.      Dailės ir rankų darbų būrelio vadovas – Virginija Jurevičienė,  auklėtoja.

23.      Duomenų apsaugos pareigūnas – Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.


24. Darbo taryba:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja.
Sekretorius – Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Narys – Rasa Jurikienė, auklėtoja.
Atnaujinta Penktadienis, 03 Lapkritis 2017 16:30


Atnaujinta Pirmadienis, 11 Vasaris 2019 10:32
 

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.