logo

P. Mažylio g. 16, LT-40123 Kupiškis, tel. +370 459 35386, e. p. kupiskio.obelele@gmail.com
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041371

Mes turime 18 svečius online

Pradžia
Paroda „Kaziuko kermošius“ PDF Spausdinti

„Pirks močiutė verbą gražią, o mamytė – kraitę“. Taip rašė poetas apie Kaziuko mugę, kuri kiekvienais metais vyksta visoje Lietuvoje kovo 4 dieną. Deja, karantinas pakoregavo taip, kad burtis ir Kaziuko mugės šurmulio patirti negalime. Todėl kovo 3-5 dienomis darželyje nutarėme surengti vaikų darbelių parodą. Dailės ir rankų darbų būrelio vaikai, talkinant „Pelėdžiukų“ ir „Ąžuoliukų“ grupės vaikams, mokytojoms (ikimokyklinio ugdymo) Elidai Kunigonienei, Reginai Petrikienei ir auklėtojo padėjėjai Audronei Čiurlienei, darė  dėkliukus margučiams, žaisliukus, paukščiukus, papuošalus, net muzikos instrumentus.  O „Šermukšniukų“ grupės priešmokyklinukai kartu su mokytojomis Vitalija Vaitiekūnaite, Laura Adomėle ir auklėtojo padėjėja Rita Valmiene  audė kilimus. Parodą eksponavome laiptinėse.

Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), dailės ir rankų darbų būrelio vadovė

Fotoakimirkos »

 
Žiemos linksmybės PDF Spausdinti

Žiema visada atneša džiaugsmą vaikams. Šių metų žiema ypatinga. Ji ne tik nepagailėjo sniego, bet ir šalčio, nuo kurio ir medžiai braškėjo, ir tvoros pokšėjo. Buvo dienų, kai nekaustė šaltukas ir nepūtė atšiaurus vėjas, tuomet galėjome pasidžiaugti žiema ir sniegu darželio kieme.  Statėme sniego senius-besmegenius, pilis, kiemsargiui padėjome nuo takelių kasti sniegą, darėme sniego angelus, čiuožėme nuo kalniuko arba tiesiog grožėjomės nuostabia gamta.

Fotoakimirkos »

Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
Išmaniojo peliaus PATS laboratorija PDF Spausdinti

 

 

 

 

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102
„IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“,
VYKDYTO KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „OBELĖLĖ”,
ATASKAITA

 

Projektas „Išmaniojo PELIAUS pats laboratorija“ vyko 2020–2022 metais. Projekto tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė” priešmokyklinio ugdymo grupėje („Šermukšniukų” grupėje) buvo įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiškomis IKT priemonėmis – planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais „iMO-LEARN“ kubais, mėtomu mikrofonu.
Projekto metu priešmokyklinio ugdymo mokytoja kartu su logopede pravedė 150 Peliaus PATS valandėlių. Valandėlėse dalyvavo 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų savirefleksijoms, todėl vyko konsultacijos su projekto konsultante. Po kiekvienos valandėlės pedagogės, pildydamos Refleksijos užrašus, veiklas įsivertino. Vaikų pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ūgties pokytis buvo akivaizdus. Pokytis buvo matuojamas pildant priešmokyklinio vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aplanką metų pradžioje ir pabaigoje, t. y. du kartus per metus. Taip pat buvo atlikta priešmokyklinio amžiaus mokinių pasiekimų ir pažangos analizė 2018-2021 m. m. Tyrimo metų išaiškėjo, kad vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijos pagerėjo.
Išvada: inovatyviomis priemonėmis papildant veiklą grupėje, gerėja vaikų komunikavimo gebėjimai, plečiasi žodynas, tobulėja rišlioji kalba, sparčiau ugdosi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tarimas ir kalba. Veiklos vaikus įtraukia, motyvuoja pažinti aplinką, skatina domėtis, įsiminti, bandyti.


Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Laura Adomėlė, logopedė

 

  

 


 

 

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas  projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“.
2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(-si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdymo procese konsultantės Violėtos Deksnienės (Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“) pagalba. Projekte dalyvauja keturios veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis ir Kupiškio mokykla „Varpelis“. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.                
Projekto veiklos prasidės 2020 m. vasario mėnesį veiklą tobulinančių mokyklų komandų mokymais. Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė.

 
„Pasakyk pasauliui labas” PDF Spausdinti

Priešmokyklinio ugdymo „Šermukšniukų” grupės vaikai jau trečius metus dalyvauja tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas” (angl. „Say hello to the word”). Šio projekto koordinatorė ir vadovė - logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laura Adomėlė. Jai padeda priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vitalija Vaitiekūnaitė ir muzikos mokytoja Laima Vaidilienė.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikus būti draugiškais, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl įvairios socialinės aplinkos, skatinti pagarbą kitoms tautoms, kultūroms ir tradicijoms, susipažinti su tautų skirtumais, mokytis bendrauti nuotoliniu būdu.

Fotoakimirkos

Skaityti daugiau...
 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 8 iš 93

Paslaugos

Nuorodos

Laikraštukai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Powered by Joomla!.